לאיראן תוכנית אסטרטגית להשתלט על האזור
לא דופקת חשבון