בית הספר לחינוך מיוחד שחפים לא ייסגר
לא דופקת חשבון