רג'א זעאתרה: ישראל והתנועה הציונית הם אויבי העמים
ליאת רון