יחודש המאבק להחזרת חדר מיון קדמי בקרית שמונה
לא דופקת חשבון