"מיטה אחת לאלף תושבים- הכי גרוע במדינה"
לא דופקת חשבון