ח"כ אופיר סופר: "אני מקים שדולה לקידום הצפון"
לא דופקת חשבון