"משרד הביטחון מחויב לדאוג לתנאי הרבש"צים בצפון"
לא דופקת חשבון