"לחצים פוליטיים של השר כץ גרמו הזה"
לא דופקת חשבון