נדחתה תוכנית להקמת חוות טורבינות בדגניה ב'
לא דופקת חשבון