פורר: "מקווה שאוחנה לא מונה כי הוא חבר בקהילה"
חד וחלק