אריה דרעי יקלל את היום שיתעסק עם רון קובי.
לא דופקת חשבון