זהר צפוני - תכנית מיוחדת לסיכום שנת תשע"ט
זהר צפוני