"תלך לרונן שיתן לך עבודות, מעניין לי את התחת"
חד וחלק