"התרענו על חתונה לא חוקית בגולן והפכנו לבריונים"
לא דופקת חשבון