האפידמיולוגית אלה נווה טוענת: "הקורונה הייתה בישראל כבר לפני מספר חודשים"
חד וחלק