מה שמעניין אותי זה האות ...צ'...ציבור!
תשע עם גדי נס