מנכ"ל נתיבי ישראל על כביש 89 החדש: "מודעים לפקקים הפתרון לא יהיה היום"
לא דופקת חשבון