לא נאפשר קיום משפט שדה של פוליטיקאים למשטרה
גדי נס