ראיון עם "שושקה" (סלוצקי) אחד מסמלי המחאה....
סלוצקי ודומינגז