המשרד להגנת הסביבה יעביר לעיריית נהריה את הסמכות לניקוי אסבסט
ליאת רון