צה"ל החל בעיבוי גדר המערכת בשלומי כדי למנוע מסתננים מלבנון
ליאת רון