״אם ביבי עובר את ה-28 מנדטים, תקרא לי אלי קוגלגר אבידר״
גדי נס