הכרזנו על הפסקת אש חד צדדית עם ימינה.. בתקווה שגם הם ינהגו כמונו
גדי נס