"על השר לביטחון פנים לדעת שאין אחריות בלי אשמה"
גדי נס