"לא נאפשר שחדלון פוליטי יכניס אותנו למקלטים"
קפאין