"מדד תשומות הבניה...מפלצת שקטה"
תוכנית הנדל"ן של הצפון