"אם התמיכה בי תמשיך כמו היום, אתמודד לתפקיד"
ליאת רון