״ב- 4 בספטמבר נפתח את מלון האפנדי שנשרף בהתפרעויות. אנחנו מתרגשים״.
ליאת רון