מבחינה רפואית, היה עדיף אם פתיחת שנה"ל ל-3 באוקטובר
גדי נס