"במיפוי של חודש וחצי של נמצאו 530 מקרים של עריריים"
ליאת רון