" ללא בית משפט עליון חזק הייתה פגיעה אנושה בחברה הישראלית"
השתתפות עצמית