"בספטמבר ניראה עליות מחירים שלא ראינו יותר מ30 שנה בישראל במחירי הרכב המשומש"
השתתפות עצמית