"לכתוב לנו: 'רופאים נאצים, היטלרים, רוצחים! יש גבול שנחצה"
קפאין