"המיעוט שלא מתחסן לא יכול להכתיב לרוב איך לרוב איך לחיות"
ליאת רון