"אמרו שלא תדבר, לא תלך לעולם, אולי תהיה מוגבלת בשכלה"
קפאין