"בטוחה שרבים רוצים לחזור לשיגרה גם אם היא מאתגרת"
קפאין