מעולם לא חשבנו על רע"מ בקבלת החלטות ביטחוניות
גדי נס