זו ממשלה רעה שמפקירה את בריאותם וביטחונם של אזרחי ישראל.
גדי נס