כרמיאל: קונינסקי התנגד להצעה ואז העלה אותה בעצמו
יוסי מזרחי