"ההורים תמיד צודקים אבל תפסיקו לנסות לחבר שכול ופוליטיקה"
קפאין