"הסניגור ביקש למסור למחבל שהוא מייצג, שלא ישתף פעולה וישתוק"
קפאין