"אנו עוזרים לעיריית חיפה להצביע על הקשישים העריריים שזקוקים לסיוע"
ליאת רון