"התורמים לא עומדים בתור לתת את שמם שיופיע על בניין ביה"ח נהריה"
השתתפות עצמית