האופוזיציה מתנהגת בצורה לא אחראית וחבריה בוחרים להתנהג כמו ילדים
גדי נס