"רוב יתומי צה"ל ממלחמות, הם ממלחמת יום הכיפורים"
קפאין