הפנייה לבג"צ להתערב בהרכב הוועדות בכנסת היא מעשה חמור
גדי נס