בנט מוכר את כל הנכסים הביטחוניים של מדינת ישראל
גדי נס