"מחפשים פתרונות, חלק מהם זו פניה לארגוני הפשיעה"
ליאת רון