"הממשלה צריכה לעזור לפתח את התשתיות לתמרץ ולעזור לאנשים לעבוד מהגולן"
ליאת רון