"הדבר הנכון הוא לחסן את הילדים בבתי הספר"
ליאת רון